Středoškoláci budou soutěžit ve znalostech o bezpečném internetu

03.10.2018
Projekt „Kraje pro bezpečný internet“ není sice žádnou novinkou, za dobu své existence si však získal velkou oblibu. Jen v loňském roce se do něj zapojilo více než 30 tisíc dětí. Rada Středočeského kraje se proto rozhodla podpořit tento projekt i v letošním roce, a to částkou 60 tisíc korun.

Cílem projektu je zvýšit informovanost o rizicích internetu a možnostech, jak jim předcházet. Hlavními vzdělávacími kanály jsou internet (e-learning), prezenční semináře a soutěžní kvízy. Celý projekt je zaměřený hlavně na děti a studenty, ale i na rodiče a dospělé, pedagogické pracovníky, sociální pracovníky, seniory a policisty.

Do projektu se v roce 2016 aktivně zapojilo 12 krajů. Odbornými partnery je kromě Policie ČR sdružení CZ.NIC a společnosti MICROSOFT s.r.o. a Gordic. Na technické části projektu se podílí také společnost PC HELP.

Pro jednotlivé cílové skupiny bylo na webu www.kpbi.cz 42 volně dostupných e-learningových lekcí. V rámci loňské hlavní cílové skupiny (děti a studenti) se do vzdělávacího systému zaregistrovalo 31 106 dětí. Soutěžním kvízem úspěšně prošlo 16 670 žáků a studentů. Kromě nich se registrovalo 1 254 pedagogů, 143 sociálních pracovníků a policistů a 492 rodičů.

V roce 2017 byl vytvořen ve spolupráci s předními youtubery desetidílný seriál Zkroť net. Hned!. Jde o videospoty určené pro děti a mládež. Kromě online vzdělávání se projekt zaměřil i na vzdělávání. V roce 2017 se mj. uskutečnily dva semináře na téma Finanční gramotnosti na internetu. Společně se sdružením CZ.NIC se realizovaly semináře „(Ne)bezpečný mobil“. V rámci seminářů bylo proškoleno cca 900 žáků a studentů a 210 zástupců ostatních cílových skupin.

S cílem zvýšit povědomí o rizicích virtuální komunikace mezi žáky škol, které jsou zřizované Středočeským krajem, bude vyhlášená opět soutěž pro středoškoláky. Za první místo získá škola finanční prostředky ve výši 30 000 korun, za druhé místo 20 000 korun a za třetí 10 000 korun. Tyto částky budou účelově určeny na pořízení vybavení (hardware i software) souvisejícího se zajištěním či zvýšením bezpečnosti žáků při jejich práci ve škole v prostředí internetu.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Berounska